Učenci 3. razreda matične in podružnične šole smo imeli v tednih od 20. septembra do 24. septembra in od 27. septembra do 1. oktobra, plavalni tečaj v Biotermah Mala Nedelja. Tečaj je vodila Plavalna šola Delfin. Učenci so se naučili pravilnega plavanja v različnih plavalnih tehnikah, poučeni pa so bili tudi v nudenju prve pomoči in v reševanju iz vode. Zadnji dan so bili preverjeni, za kar so dobili priznanja. Uživali so in postali zelo dobri plavalci.