HIŠNI RED š.l. 2021-22,  od 14. 9. 2021

Protokol Prehrana – dodatek k hišnemu redu

Spoštovani učenci, starši in sodelavci!

Novo šolsko leto začenjamo po Modelu B, ki je že utečen način organizacije dela, pri čemer se upoštevajo priporočila za ohranitev varnosti in zdravja v izobraževanju s strani Vlade RS, NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ. Poglavitni namen ukrepov je, da šole ostajajo odprte čim dlje. Prosimo vas, da si vzamete čas in se seznanite s spremenjenimi pravili.

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci, učitelji in drugi zaposleni brez znakov obolenj, brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot težji obliki. Obiskovanje pouka je obvezno. A če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali v družini veljajo omejitve gibanja zaradi zajezitve širjenja novega korona virusa, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi, za nadaljnja navodila pa pokličite izbranega ali dežurnega zdravnika. Zelo podobno velja tudi za zaposlene.

PRIHOD DO ŠOLE

Priporoča se trajnostni način prihajanja v šolo, kot sta hoja in kolesarjenje. Pri individualnem prevozu staršev naj ne bo združevanja učencev drugih gospodinjstev.

ZBIRANJE PRED VSTOPOM V ŠOLO, TUDI ZA STARŠE

Vedno se držimo trenutnih priporočilih NIJZ (npr. priporočene minimalne oddaljenosti vsaj 1,5m od drugih staršev in otrok, sicer pa nošenje mask). Starši otrok 1. triletja lahko vstopijo v šolo, ko pripeljejo otroka in ko pridejo po njega. Samostojni vstop v šolo staršem ali drugim osebam starejšim od 15 let ni dovoljen. Izjemoma je vstop mogoč le po predhodni najavi, povabilu oz. dogovoru z razrednikom ali v tajništvu ali pri vodstvu šole, z lastno osebno zaščitno opremo, po vpisu v evidenco (praviloma pri informatorki) in le, če osebe izpolnjujejo pogoj PCT. V takšnih primerih informatorko prikličete z zvoncem na vratih pri malem vhodu.

VSTOP UČENCEV V ŠOLO

Učenci naj prihajajo v šolo za ob 7.15, saj prej v šolo ne bo vstopa, razen za učence jutranjega varstva in učence vozače.

Učenci vstopajo posamično skozi šolski vhod. V varni razdalji gredo do svoje garderobe, kjer se uredijo in čimprej odpravijo v matične učilnice.

JUTRANJE VARSTVO

Otroka starši ob dogovorjeni uri pripeljete pred šolo, nato učenci vstopajo samostojno.

POUK

Pouk poteka praviloma v matičnih učilnicah po priporočilih, ki jih prejemamo s šolskega ministrstva in NIJZ. Na kratko:

 • varnostna razdalja 1,5 do 2 m medsebojne oddaljenosti in brez medsebojnega dotikanja,
 • brez izmenjevanja gradiv in pripomočkov, v primeru potrebe uporaba razkužil,
 • upoštevanje higiene kašlja in kihanja in doslednost pri umivanju rok predvsem z milom in vodo,
 • ni samostojnega prehajanja učencev med učilnicami in gibanja po hodnikih,
 • malica v matičnih učilnicah, mize se čistijo pred in po prehranjevanju, temeljito umivanje rok pred in po malici,
 • prehrana poteka po posebnem protokolu prehrane, ki je dodatek k hišnemu redu in je izobešen v razredih,
 • uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učenke in učence od 1. razreda do vključno 5. razreda osnovne šole, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 • prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učiteljice/učitelje v osnovnih šolah (ves čas v šoli, pri delu z otroki in na zunanjih šolskih površinah),
 • na obvezno uporabo mask na zunanjih površinah vrtca in šole opozarjamo tudi starše, če ni možno zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje,
 • na šolski strani je tudi dodatno pojasnilo Inšpektorata RS za šolstvo in šport glede neupoštevanja nošenja zaščitnih mask, 069-6/2021/1, 25.1.2021,
 • roke vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju, zato je to potrebno opraviti tudi ob vsakem prihodu v učilnico,
 • prosimo starše, da za svoje otroke preskrbijo primerne, varne, morebiti celo pralne obrazne maske in otroke tudi sami poučijo o pravilnem ravnanju z maskami. Pred vstopom na zunanje šolske površine si jo otroci naj pravilno namestijo in ves čas z njo pravilno ravnajo. Šola za zagotavljanje mask nima sredstev.

PODALJŠANO BIVANJE

V oddelku podaljšanega bivanje bodo po možnosti le učenci enega oddelka. Po otroka poskusite prihajati vedno ob isti, že navedeni uri, pri vhodu pozvonite, da vas učiteljica opazi, otrok se v garderobi uredi in pride do vas. V skupinah, kjer iz organizacijskih razlogov pride do mešanja otrok, je obvezna uporaba mask za celotno skupino.

Učence vozače učiteljica ob dogovorjeni uri pospremi do avtobusa.

ZRAČENJE PROSTOROV

Po izdelanem specifičnem načrtu prezračevanja zračimo npr. učilnice pred poukom, na sredini in na koncu vsake ure po 3-5 minut (v zimskem času), med glavnim odmorom in po pouku. Podrobni načrt zračenja je v vsaki učilnici. Zaradi tega prosimo starše, da otrokom raje pripravijo kakšno tanjše oblačilo več kot eno debelejše (oz. v tem smislu), da se bo otrok lahko bolje in hitreje prilagodil nihanju temperatur v prostoru zaradi pogostega zračenja!

SPLOŠNA PRAVILA V ŠOLI

 1. Učenci hodijo mirno: od vhoda do garderob, do učilnic in do stranišča .
 2. Izogibamo se vseh dotikov ljudi in lastnine drugih.
 3. Pot: držimo se talnih oznak, hodimo po desni ali levi strani hodnika.

TALNE OZNAKE

 1. rumene puščice označujejo SMER hoje,
  1. na RDEČIH ČRTAH se učenci zaustavljajo, saj označujejo priporočeno oddaljenost od druge črte (in drugega učenca).

Želimo vsem učencem, njihovim staršem in zaposlenim, da ostanemo zdravi, uspešni pri svojem delu, pa tudi čim dlje v šoli!

Ljutomer, 14. 9. 2021                                                                                                                                                                                                 Branko Meznarič, ravnatelj

PROTOKOL PREHRANA – Dodatek k hišnemu redu

MALICA – 9.05

Dopoldansko malico opravijo vsi učenci v svoji matični učilnici.

V kuhinji pripravijo obrok, ki se ga primerno zaščitenega prenese v razred. Pri razdeljevanju je prisoten učitelj razrednik.

 • Malico v razred prinesejo učenci s pomočjo učitelja.

Vsi upoštevajo priporočila NIJZ.

Posebnih lončkov za pitje izven obrokov v razredu ni. Priporoča se, da imajo učenci svoj napitek (voda) v svoji ustrezni embalaži.

PRIPOROČILO NIJZ: Pred hranjenjem mizo učenec/učitelj obriše z alkoholnimi robčki ali z razkužilom in papirnato brisačko za enkratno uporabo ter naredi pogrinjek s papirnato brisačko za enkratno uporabo. Učitelj opozarja na higieno rok, kašlja, ne dotikamo se obraza.

Pomembno je temeljito zračenje učilnice.

Pred in po končanem hranjenju si učenci umijejo roke z vodo in milom ter temeljito obrišejo roke. Učitelj si pred delitvijo umije in razkuži roke.

RAZKUŽILO ZA POVRŠINE OBVEZNO NANESE LE UČITELJ!

RAZKUŽILO SE SHRANI NEDOSEGLJIVO OTROKOM!

KOSILO/DM – 12.45

 • Učenci opravijo kosilo v razredu v svojem mehurčku – razredu ob 12.45.
 • Za transport kosila sta zadolženi kuharica in pomočnica kuharice.
 • Pred in po končanem hranjenju si učenci umijejo roke z vodo in milom ter temeljito obrišejo roke.
 • Učenci pazijo na varno medsebojno razdaljo pred deljenjem kosila in smer hoje.
 • Vsi upoštevajo priporočila NIJZ.
 • POVRŠINE SE RAZKUŽI PRED IN PO KOSILU, RAZKUŽILO ZA POVRŠINE OBVEZNO NANESE LE UČITELJ! RAZKUŽILO SE SHRANI NEDOSEGLJIVO OTROKOM!

Zapisala OPŠ Darja Makoter