Talne igre so za otroka vir znanja, zdravja in veselja. So ključnega pomena za razvoj, saj bogati njegove mentalne in motorične sposobnosti.

Talne igre spodbujajo h gibanju prav vse generacije, pripomorejo k umiritvi otrok z vedenjskimi motnjami, omogočajo sprostitev, zabavo in kakovostno preživljanje prostega časa, pripomorejo k spontanemu učenju barv, števil in črk, spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost, pripomorejo k razvoju motoričnih sposobnosti, ravnotežja, koordinacije, kondicije in odrivne moči, spodbujajo zdravo tekmovalnost in poštenost, učne ure naredijo bolj prijetne, izboljšujejo zdravje in dobro počutje otrok.

Nekaj talnih iger na našem šolskem igrišču že imamo – zemljevid Slovenije, stotični kvadrat, gosenico, tem pa smo v poletnih času dodali še nove. Podjetje Razvedrilko, s prijazno ga Petro in njenim možem Jernejem, sta nam narisala še motorično pot, črte za skok v daljino, črte za pisanje in igro Človek ne jezi se.  

Naši učenci so zelo radi zunaj. Radi se igrajo igre z žogo, se gibajo na igralih, igrajo v peskovniku, učni hišici, zadnji dve leti pa vedno bolj izkoriščamo talne igre, ki nam ponujajo veliko različnih možnosti učenja skozi igro.

S talnimi igrami želimo spodbujati kreativnost, medsebojno sodelovanje in
ustvarjati nepozabna doživetja.