Oglasna deska

 

Seznam potrebščin in učbenikov za Šolsko leto 2019/20

 

PRAVILA

 

Pravila šolske prehrane

Pravila obnašanja v športni dvorani in na zunanjem igrišču

Pravila obnašanja v knjižnici

VABILA

VABILO NA BOŽIČNO- NOVOLETNE DELAVNICE IN BAZAR

VABILO NA RODITELJSKI SESTANEK

Prireditve in druge dejavnosti v šolskem letu 2016/17

PRIREDITVE  IN  DRUGE  DEJAVNOSTI  ŠOLE

 • Prihaja jesen – trganje in ličkanje koruze, peka pogač v sodelovanju s TD Grunt
 • Teden otroka – popoldne s starši
 • Oktober – mesec požarne varnosti, sodelovanje s PGD Cven, Mota, Zg. in Sp. Krapje
 • Dan spomina na mrtve – obisk spominskih obeležij pri šoli, na Cvenu in Moti
 • Božično novoletne delavnice z babicami in dedki – zadnji teden v novembru
 • Prireditve v času veselega decembra
 • Bazar pri trgovini na Cvenu
 • Medgeneracijsko sodelovanje v okviru KS Cven in DSO Ljutomer
 • Kulturni program v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti ter prihod dedka Mraza (24.12.2016)
 • Počastitev slovenskega kulturnega praznika (7.2. 2017)
 • Prireditev ob materinskem dnevu in prihodu pomladi
 • Glasbena ura – v sodelovanju z Glasbeno šolo Slavka Osterc Ljutomer, april
 • Med zvezdami – noč branja in spanja v šoli, junij
 • Sodelovanje na likovnih natečajih – skozi celo šolsko leto
 • Tek podnebne solidarnosti – junij
 • Zaključek šolskega leta s starši
 • Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta

TEČAJ  PLAVANJA

V tretjem razredu bodo od 14. do 18. novembra 2016 izvedli 20 urni plavalni tečaj v Biotermah Mala Nedelja. Izvajala ga bo Plavalna šola Delfin.

Preizkus plavanja za učence 4. razreda bo v okviru športnega dne, junija 2017, predvidoma v letnem kopališču v Ljutomeru.

ŠOLA V NARAVI

 1. razred: naravoslovne vsebine in 20 urni tečaj plavanja v Strunjanu drugi teden septembra 2016. Organizacijo in vodenje Šole v naravi koordinira učiteljica Katja Habjanič. Del stroškov šole v naravi s tečajem plavanja krijejo starši. Starši, ki ne morejo kriti stroškov šole v naravi, imajo možnost podati vlogo za subvencioniranje pri šolski svetovalni službi. Šolska komisija razdeli sredstva za subvencioniranje v skladu z merili Pravilnika o subvencioniranju ŠN, ki ga je sprejel svet šole.

KOLESARSKI IZPIT

Učenci v 4. razredu meseca aprila 2017 opravijo teoretični del kolesarskega izpita, praktični del s preizkusom znanja vožnje v prometu pa junija 2017. Mentorica praktičnega preizkusa je Tanja Zanjkovič.

 

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

Št. INTERESNA DEJAVNOST: IZVAJALEC: ČAS
1. Pevski zbor Martina Kuzma TO –  6. ura ,ČE –  6. ura
2. Folklora Tanja Trstenjak, Marija Nonkovič, SR, 6. ura
3. Mladi zeliščarji Melita Vačun, Katja Habjanič občasno
4. Plesni krožek Katja HABJANIČ občasno
5. Recitacijski krožek Melita VAČUN občasno
6. Športne igre Nataša Gaberc PINTARIČ, Melita Vačun PO, 6. ura
7. Računalništvo Stanko MAKOTER PO, 6. ura
8. Nemščina Metoda LJUBEC PE, 6. ura
9. Pohodništvo Nataša Slana občasno
10. Namizni tenis Nataša SLANA, Samo ŠTOTTL
11. Judo ZS – Judo Ljutomer
12. Nogomet ZS – ŠD Cven
13. Odbojka  ZS – OK Ljutomer

 

TEKMOVANJA UČENCEV

Učenci se bodo udeležili tekmovanj iz znanja na posameznih predmetnih področjih (Logika, Matemček, Mehurčki in Cankarjevo tekmovanje, Vegovo tekmovanje, Vesela šola, Cicivesela šola, Logična pošast, Računanje je igra) in športnih tekmovanj (kros, atletski troboj, namizni tenis, nogomet, Zlati sonček, Krpan). Tekmovali bodo za bralno značko. Udeležili se bodo revije pevskih zborov in folklornih skupin. Z likovnimi in literarnimi prispevki se bodo vključevali v različne natečaje in razstave.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolsko knjižnico vodi knjižničarka Katja Kraljič in je odprta vsak ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure.

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI

Pomembno je, da ste starši pravočasno in sproti obveščeni o delu in uspešnosti svojih otrok. Z vami sodelujemo na roditeljskih sestankih (september, januar, junij), govorilnih in pogovornih urah, ki so namenjene individualnim razgovorom. Govorilne ure so vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 16. oz. 17. uri ali po dogovoru.