Pa smo dočakali, zadnji šolski v šolskem letu 2020/2021. Z učenci smo najprej počistili učilnice in hodnike ter se pogovorili o tem, kaj vse bodo v počitnicah delali. Razdelili smo jim tudi spričevala in priznanja. Po malici je sledil kulturni program v počastitev državnega praznika, nato pa še Pokaži, kaj znaš. Na koncu so četrtošolci prisegli, da bodo kot najstarejši na šoli vzor mlajšim učencem, na vseh področjih.