Učenje na prostem ponuja mnoge priložnosti, še posebej za celostno poučevanje, ki je zgrajeno s povezovanjem med šolskimi predmeti. Zunanje okolje otroka spodbuja k reprodukciji znanja in uporabi tega znanja v različnih avtentičnih okoliščinah. Izkustveno učenje ima poseben pomen pri razvijanju vedoželjnosti, kulture dela in sodelovanja med ljudmi. Znanje, ki ga  na tak način pridobivamo, je bolj trajno in dobi smisel. Otroci imajo vključena vsa čutila, doživljajo pozitivna čustva in spontano razvijajo socialne veščine.