Spoštovani učenci, starši in sodelavci!

Po več mesecih šolanja na daljavo, po odpiranju šol 26.1.2021 za 1.triletje (in vrtce), po zasluženih zimskih počitnicah, po  ponedeljku, 22.2.2021 z začetkom za vse preostale učence, smo z novim odlokom vlade RS dobili nova navodila za zajezitev širjenja korona virusa. Prosimo vas, da si vzamete čas in se seznanite s spremenjenimi pravili.

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci, učitelji in drugi zaposleni (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot težji obliki).

Obiskovanje pouka je obvezno. A če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali v družini veljajo omejitve gibanja zaradi zajezitve širjenja novega korona virusa, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi, za nadaljnja navodila pa pokličite izbranega ali dežurnega zdravnika. Zelo podobno velja tudi za zaposlene.

PRIHOD DO ŠOLE

Priporoča se peš hoja, tudi individualni prevoz staršev (brez združevanja učencev drugih gospodinjstev).

ZBIRANJE PRED VSTOPOM V ŠOLO, TUDI ZA STARŠE

Vedno se držimo trenutnih priporočilih NIJZ (npr. priporočene minimalne oddaljenosti od drugih staršev in otrok). Samostojni vstop v šolo staršem ali drugim osebam ni dovoljen. Izjemoma je mogoč le po predhodni najavi, povabilu oz. dogovoru z razrednikom ali pri vodstvu šole, z lastno osebno zaščitno opremo in vpisu v evidenco pri vhodu.

VSTOP UČENCEV V ŠOLO

Učenci naj prihajajo v šolo ob 7.15, razen učencev jutranjega varstva in učencev vozačev.

Učenci vstopajo posamično skozi šolski vhod. V varni razdalji gredo do svoje garderobe, kjer se uredijo in čimprej odpravijo v matične učilnice.

JUTRANJE VARSTVO

Otroka starši ob dogovorjeni uri pripeljete pred šolo, nato učenci vstopajo samostojno.

POUK

Pouk poteka praviloma v že znanih matičnih učilnicah po priporočilih, ki smo jih prejeli s šolskega ministrstva in NIJZ. Na kratko:

 • varnostna razdalja 1,5 do 2 m medsebojne oddaljenosti, po možnosti brez medsebojnega dotikanja,
 • brez izmenjevanja gradiv in pripomočkov, v primeru potrebe uporaba razkužil,
 • upoštevanje higiene kašlja in kihanja in doslednost pri umivanju rok predvsem z milom in vodo,
 • ni samostojnega prehajanja učencev med učilnicami in gibanja po hodnikih,
 • malica v matičnih učilnicah, mize se čistijo pred in po prehranjevanju, temeljito umivanje rok pred in po malici,
 • prehrana poteka po posebnem protokolu prehrane, ki je dodatek k hišnemu redu in je izobešen v razredih,
 • po novem je uporaba zaščitnih mask za učenke in učence od 6. razreda osnovne šole v vseh razredih obvezna. Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učenke in učence od 1. razreda do vključno 5. razreda osnovne šole, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 • prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učiteljice/učitelje v osnovnih šolah (ves čas v šoli, pri delu z otroki in na zunanjih šolskih površinah),
 • na obvezno uporabo mask v prostorih vrtca in šole in na zunanjih površinah vrtca in šole opozarjamo tudi starše,
 • na šolski strani je tudi dodatno pojasnilo Inšpektorata RS za šolstvo in šport glede neupoštevanja nošenja zaščitnih mask, 069-6/2021/1, 25.1.2021,
 • roke vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju, zato je to potrebno opraviti tudi ob vsakem prihodu v učilnico,
 • prosimo starše, da za svoje otroke preskrbijo primerne, varne, morebiti celo pralne obrazne maske in otroke tudi sami poučijo o pravilnem ravnanju z maskami. Pred vstopom na zunanje šolske površine si jo otroci naj pravilno namestijo in ves čas z njo pravilno ravnajo.

PODALJŠANO BIVANJE

V oddelku podaljšanega bivanje bodo po zadnjih priporočilih le učenci enega oddelka. Po otroka poskusite prihajati vedno ob isti, že navedeni uri, pri vhodu pozvonite, da vas učiteljica opazi, otrok se uredi in pride do vas. V skupinah, kjer iz organizacijskih razlogov pride do mešanja otrok, je obvezna uporaba mask za celotno skupino.

Učence vozače učiteljica ob dogovorjeni uri pospremi do avtobusa.

ZRAČENJE PROSTOROV

Po izdelanem specifičnem načrtu prezračevanja zračimo npr. učilnice pred poukom, na sredini in na koncu vsake ure po 3-5 minut (v zimskem času), med glavnim odmorom in po pouku. Podrobni načrt zračenja je v vsaki učilnici. Zaradi tega prosimo starše, da otrokom raje pripravijo kakšno tanjše oblačilo več kot eno debelejše (oz. v tem smislu), da se bo otrok lahko bolje in hitreje prilagodil nihanju temperatur v prostoru zaradi pogostega zračenja!

SPLOŠNA PRAVILA V ŠOLI

 1. Učenci hodijo mirno: od vhoda do garderob, do učilnic, do stranišča in na kosilo ter nazaj.
 2. Ne dotikamo se ljudi in lastnine drugih.
 3. Pot: držimo se talnih oznak, hodimo po desni ali levi strani hodnika.

TALNE OZNAKE

 1. puščice označujejo SMER hoje,
 2. ob vodoravnih črtah se učenci zaustavljajo, saj označujejo priporočeno oddaljenost od druge črte (in drugega učenca).

Vsi želimo vsem učencem, njihovim staršem in zaposlenim, da ostanemo zdravi in uspešni pri svojem delu, končno spet v šoli!

Ljutomer, 5.3.2021                                                                                                                                                                                     Branko Meznarič, ravnatelj

PROTOKOL PREHRANA – Dodatek k hišnemu redu

MALICA – 9.05

Dopoldansko malico opravijo vsi učenci v svoji matični učilnici.

V kuhinji pripravijo obrok, ki se ga primerno zaščitenega prenese v razred. Pri razdeljevanju je prisoten učitelj razrednik.

 • Malico v razred prinesejo učenci s pomočjo učitelja.

Vsi upoštevajo priporočila NIJZ.

Posebnih lončkov za pitje izven obrokov v razredu ni. Priporoča se, da imajo učenci svoj napitek (voda) v svoji ustrezni embalaži.

PRIPOROČILO NIJZ: Pred hranjenjem mizo učenec/učitelj obriše z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in z razkužilom ter naredi pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Opozarjamo na higieno rok, kašlja, ne dotikamo se obraza.

Pomembno je temeljito zračenje učilnice.

Pred in po končanem hranjenju si učenci umijejo roke z vodo in milom ter temeljito obrišejo roke. Učitelj si pred delitvijo umije in razkuži roke.

POVRŠINE SE RAZKUŽI PRED IN PO MALICI, RAZKUŽILO ZA POVRŠINE OBVEZNO NANESE LE UČITELJ, RAZKUŽILO SE SHRANI NEDOSEGLJIVO OTROKOM!

KOSILO/DM – 12.45

 • Učenci opravijo kosilo v razredu v svojem mehurčku – razredu ob 12.45. Za transport kosila sta zadolženi kuharica in pomočnica kuharice.

Učenci pazijo na varno medsebojno razdaljo pred deljenjem kosila in smer hoje.

Ljutomer, 22. 2. 2021                                                                                       

Zapisala OPŠ Darja Makoter